All bus routes near the school

Home   >   We@ZUST   >   Life Guide   >   All bus routes near the school   >   Content

City Transportation Service

Feb 3, 2023    Hits:

City Transportation

The university bus, metroand the city public bus system Bus853,136, K213provide convenient and reliable transportation service, taking you to and from downtown. However, in a fast growing city, bus routes are subject to slight changes, which need to be monitored by yourself.

Taxi is available 24 hours a day. Bicycle is a convenient vehicle preferred by many. Have a durable bike when you study at Zhejiang University of Science and Technology can be helpful. Remember to lock your bike if it is not in use. Student should take special precautions against theft for valuables while you are taking a bus or taxi.

Bus Linesand Metronear ZUST

136(Lishanqiao--Liuxia)(05:45-18:30)

Lishanqiao-Dongshan-Qingjiawu-Tongjiatou-Shima-Sixiliangting-Chongtianmiao-

Zhejiang University of Science and Technology(Xiaoheshan)-Toushanmen-Shangbu-

Shuikou-Pingfeng-Hengjie-Liuhelu(North)-Liuxia

213(Shima--Wulin Llittle Square)(19:00-22:30)

Shima-Sixiliangting-shimacun-Chongtianmiao-Zhejiang University of Science and Technology(Xiaoheshan)-Toushanmen-Shangbu-Shuikou-Pingfeng-Hengjie-Liuxia-Yangmeishanlu-Ximuwu-Yangjiapailou-Yingmenkou-Jingyujing-Longjuwu-Dongfangzhongxue-West Coach Station-Zijinghua Road(South)-Tianmu Road and Gudun Road-Gudang Community-Gudang-Tianmushan Road and Xueyuan Road-Qingfengcun-Zhedaxixi Campus-Bazi Bridge-Wulinmeng and Matenglu-Wulin Llittle Square

K853(West Coach Station--Shima)(06:30-19:00)

West Coach Station-Dongfang Middle School-Longjuwu-Jingyujing-Yingmenkou-

Yangjiapailou-Ximuwu-Liuxia-Liuhe Road(North)-Hengjie-Pingfeng-Shuikou-

Shangbu-Toushanmen-Zhejiang University of Science and Technology(Xiaoheshan)

-Chongtianmiao-Shimacun-Sixiliangting-Shima

K193(Xiaoheshan-Huanglong Sports Center)(6:00-19:00)

Li Shan Qiao→Dong Shan→Qing Jia Wu→Tong Jia Tou→Shi Ma→Si Xi Liang Ting→Shi Ma Cun→Chong Tian Miao→Zhe Jiang Ke Ji Xue Yuan→Tou Shan Men→Shang Bu→Shui Kou→Ping Feng→Xi Xi Yi Yuan Heng Jie→Liu He Lu Bei Kou→Liu Xia Bei→Xi Xi Shi Di Zhou Jia Cun→Hua Wu Xiao Qu→Wu Jing Hang Zhou Zhi Hui Xue Yuan→Xi Xi Shi Di Gao Zhuang→Qi Che Xi Zhan→Zi Jing Hua Lu Nan Kou→Tian Mu Shan Lu Gu Dun Lu Kou→Feng Tan Lu Nan Kou→Gu Dang→Qin Feng Cun Xi→Tian Mu Shan Lu Xue Yuan Lu Kou→Huang Long Gong Jiao Zhan

K310(Xiaoheshan-Luo Jia Zhuang)(5:30-19:10)

Xiao He Shan Gong Jiao Zhan→Chong Tian Miao→Zhe Jiang Ke Ji Xue Yuan Xiao He Shan→Tou Shan Men→Shang Bu→Shui Kou→Ping Feng→Heng Jie→Liu He Lu Bei Kou→Zhou Jia Cun Xi Xi Shi Di→Hua Jiang Lu Kou→Chang Tu Qi Che Xi Zhan→Fu Yuan Xin Cun→Huang Chao Hua Yuan→Gu Dun Lu Wen San Xi Lu Bei Kou→Gui Hua Cheng→Luo Jia Zhuang

Metro line 3(6:00-22:30)

1.Shima,2.Xiaohesha,3.Pingfeng,4.Liuxia,5.Xixi Wetland,6.Huawu,7.Dongyue,8.Gudunlu,9.Gudangxincun,10.Gudang,11.Huanglong Sports Center,12.Huanglong Cave,13.Wulinmen,14.Wulin Square,15.Westlake Cultural Squre,16.Chaowang Road,17.Xiangji Temple,18.Daguan,19.Shanxian,20.Xintiandi Street,21.Steam Wheel Square,22.Huafeng Road,23.Tongxie Road,24.Peach Blossom Lake Park,25.Dingqiao,26.Huahe Street,27.Huanghe Shan,28.Xingqiao

Useful Addresses:

Liuxia Police Station:No.130, Liuxia Street, West Lake District, Hangzhou(Metro 3 and Bus line 310)

Physical Examination Center:First Floor Hall, Hangzhou Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, No.2 Wensan Road, Hangzhou(Metro 3,Bus line 913)

VISA Office:No.169, Wujiang Road, Shangcheng District, Hangzhou((Metro 3,Bus line 310 and 193)

Train Station( East Station):No.2, Quanfuqiao Road, Shangcheng District, Hangzhou(Metro 3,Bus line 310)

Train Station( Chen Zhan Station):No.1 Huancheng East Road, Shangcheng District, Hangzhou(Metro 3,Bus line 310)

Airport:No.1, No.1 Airport Road, Xiaoshan District, Hangzhou(Metro 3,Bus line 310)

Bookstore of Bo Ku:No.40, Wen'er Road, Xihu District, Hangzhou(Metro 3,Bus Line 310)

Wu Shan Square:Near No.1 Yan'an South Road, Shangcheng District, Hangzhou(Metro 3,Bus Line 193)

West Lake:No.1 Longjing Road, Xihu District, Hangzhou(Metro 3,Bus Line 193)

In City Mall: No.1, Wu Chang Avenue, Yuhang, Hangzhou(Metro 3 and Bus line 512M)

Print】

Close