Distinctive Programs

Chinese-taught Master's Programs


Major


1)Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages(MTCSOL)(2023 open)
Information of Related Professors

1) College of Automation & Electronic Engineering: Jie Jing; Kang Min; Li Jinrong; Li Shuguang; Tan Ping; Wu Yong; Yu Wenguang; Zhang Jinjiang; Zhang Zhenyu

2) School of Civil Engineering: Zhang Yunlian; Cao Yuchun; Huang Zhuye; Qu Chen; Tong Yunyun; Xiao Zhirong; Xue Wen; Zhang Jingli

3) School of Humanities and International Education: Huang Jianbin; Shui Changxi; Wang Yanzhang; Yan Huixian; Yang Tongyong; Yu Yanjun

4) School of Biological and Chemical Engineering: Cai Chenggang; Chen Jie; Huang Jun; Li Yin;Lv Peng; Sha Ruyi; Wang Hongpeng; Wang Lijun; Wei Peilian; Xing Chuang; Ye Chunlin; Zhang Yan; Zhu Ruiyu

5) School of Economics and Management: Du Xuejun

6) School of Information and Electronic Engineering: Wu Mingwei; Yang Chunting; Ye Lv

7) School of Science: Luo Junyan; Pan Weiqing; Tao Xiangxing; Ye Yaojun; Zhang Diping